Марка онеЛичне заменице

Личне заменице стоје у оном роду и оном падежу у којем је и именица коју замењују. Имају следећа обележја:
лице, број и падеж.

Само у трећем лицу личне заменице имају по три облика (за мушки, женски и средњи род).

Употреба 2. лица мн. личних заменица приликом обраћања једној особи се сматра учтивом формом обраћања. Тада се заменица пише великим словом и захтева глагол у 2. лицу множине.
нпр. Како се Ви зовете? Како сте се Ви звали?

Све заменице у генитиву, дативу и акузативу једнине и множине имају дуги (наглашени) и кратки (ненаглашени) облик. Будући да се дуги и кратки облик разликују међусобно у акценту, разликује се и њихова позиција у реченици.
— Заменице имају дуги облик када се информација жели нагласити или када се налазе на почетку реченице.
нпр. Ген: Бојим се тебе. / Тебе се бојим. Дат: Причам теби. / Теби причам. Акуз: Видим тебе. / Тебе видим.
— Заменице имају кратки облик у неутралном исказу и никад се не употребљавају на почетку реченице.
нпр. Ген: Бојим те се. Дат: Причам ти. Акуз: Видим те.

Повратна заменица СЕБЕ / СЕ

Повратна заменица себе је лична заменица за свако лице и иста је за сва лица, сва три рода и оба броја. Нема форму номинатива и вокатива. Употребљава се да означи однос субјекта према самом себи.

нпр. Он прави будалу од себе.
Он себи купује сендвич.
Она се/себе гледа у огледало.
Он није задовољан собом.
Они говоре о себи.

Заменица себе има само један кратак облик и то у акузативу. Употребљава се са рефлексним глаголима као што су: облачити се, умивати се, чешљати се итд. енклитика СЕ информише о томе да субјекат нешто чини са самим собом.
нпр. Она се облачи/умива/чешља.

Испод можете да вежбате шта сте управо научили. Упишите одговор и притисните Enter Попуните празнине користећи следеће речи: ја, ти, он, она, ми, ви, они, оне.
си Владимир.
је Вера.
сам Маја.
је Зоран.
смо Марина и Марко.
су Владимир и Марко.
си Марко.
су Милица и Маја.
Попуните празнине одговарајућим краћим обликом личних заменица у акузативу.
Ја питам а он не одговара.
Да ли видиш Мају и деду? Да, видим .
Петровићи су добри људи. Да ли познајеш?
Маја је добро дете. Деда воли.
Шта занима, Зоране? Занимају ме играчке.
Попуните празнине одговарајућим обликом личне заменице у локативу.
— Рок музика је јако занимљива. Јован пуно зна о .
— Јоване, да ли си размишљао некада о ?
Јесам, Марина, наравно.
— Ви сте породица Петровић. Јован пуно прича о .
— Јован упознаје Марину и Луку.
Ја много знам о .
И ми о .
— Ово је тај супермаркет. У купујемо хлеб и млеко.
Попуните празнине одговарајућим обликом личне заменице у инструменталу.
Јован: Марина, да ли желиш да идеш са код Владе на журку?
Марина: Ја волим свуда да идем са .
Марина и Јован: Петре, да ли желиш да идеш са на журку код Владе?
Петар: Да, врло радо ћу ићи са на журку код Владе.
Попуните празнине одговарајућим краћим обликом личне заменице у акузативу уместо одговарајуће именице.
— Да ли видиш ону девојку? Да, видим .
— Чекам Марка већ 10 минута.
Чекам већ 10 минута.
— Ја волим Марка.
Ја волим.
— Мој брат и ја смо добра деца. Наши родитељи јако воле.
— Питам тебе и твоје другове да ли знате где се налази Јапан.
Питам да ли знате где се налази Јапан.

Попуните празнине одговарајућим обликом личне заменице.
Тања и Милош су млад брачни пар. треба стан. (Они)
Добар дан! Драго је да сте дошли. (ја)
Добар дан! Драго је да сте дошли. (ми)
Како се допада Београд? (ви)
Ја волим групу Бијело дугме. Слушам од детињства. (они)
Чекај ! Ево, стижем. (ја)
Мене занима фотографија, а шта занима? (ти)
Данас је мојој пријатељици рођендан. Поклонићу књигу. (она)
Попуните празнине одговарајућим дугим обликом заменице у одговарајућем падежу.
— Маја је Тањина ћерка. Тања јако воли.
— Бранка и Петар су Мајини баба и деда. Маја јако воли.
— Јоване, да ли видиш оног човека? сваки дан видим у ово време.
— Да ли код , у вашој земљи, људи воле да раде?
Да, код , у нашој земљи, људи воле да раде.
— Мајо, ово су Милица и Милош. Да ли их се сећаш?
Ње се сећам али не.
-Професор Петровић је веома строг. се студенти плаше.
-Шта ради твој брат Јован. Често размишљам о .
Ставите заменицу СЕБЕ/СЕ у одговарајући падеж.
Не волим да размишљам о .
Марија воли да облачи спортски.
сам направила кафу.
Она је заљубљена у .
Зашто ниси задовољан ?
Много очекујете од .

Антенна на дачу для телевизора

Участки располагаются от города на разных расстояниях 10 км, 50 км и больше, а от телевышки расстояние может быть еще больше и составлять 100 — 150 км. Это значительное удаление и для устойчивого приема цифрового телевидения на даче нужна активная антенна.

Начну пожалуй с того, что стабильный прием на расстояниях до 30 км могут обеспечить пассивные антенны, а чтобы обеспечить стабильный прием и летом и зимой на больших расстояниях, нужно использовать более мощную с усилителем, а для холмистой местности, а также сверх дальнего приема, еще и подымать ее повыше используя мачту.

Дециметровая антенна для приема dvb t/t2

Современные антенны изготавливаются из стали или алюминия и имеют рабочий диапазон температур от -50 до +50 градусов с защитой от внешних воздействий (снег, дождь). Металлическая тяжелее, но в отличии от алюминиевых надежнее к деформациям. Формы их различны, но наиболее эффективна, проверенная так сказать временем широкополосная антенна МВ/ДМВ — волновой канал. Такая антенна на дачу для приема цифрового ТВ самый лучший вариант.

Самые распространенные на сегодняшний день антенны «Дельта» и » Локус». Они имеют различные коэффициенты усиления (измеряется в децибелах, Дб) или регулируемый, поэтому необходимо смотреть их характеристики. Нужно понимать, что сама ан-на имеет собственное усиление, так же как и усилитель.

Предлагаемые продавцами цифровые антенны и усилители не более чем рекламный трюк. Усилители, если это не какой-то особенный, по своему назначению просто усиливают сигнал, в данном случае телевизионный, во всем диапазоне частот ТВ вещания. В случае с антеннами обозначение их как цифровые значит, что они способны принимать дециметровые волны.

Если бы проводился рейтинг ТВ антенн, то пожалуй я бы отдал первое место фирме «Дельта». Лучшими считаю их по праву, так как обеспечивают не только большее усиление, но и качество.

При установке антенны на мачте используйте обязательно заземление, даже если металлическая мачта стоит на земле. Это поможет стекать статическому электричеству в землю во время грозы (и конечно при попадании молнии), что предотвратит выход из строя усилителя. Заземление решетки (рефлектора) польской антенны улучшает ее характеристики, так как она отражает сигнал обратно на вибраторы, что усиливает его.

Если вы намерены сделать активную антенны самостоятельно, то в «сети» можно найти множество различных решений, даже из пивных банок, вопрос только в том будут ли они эффективно работать и советую не тратить время, не так уж они и дороги. Например, недорогая так называемая «польская» для приема цифрового телевидения на даче, при дальности до 100 — 120 км, будет самое то.

Усилители для антенны

В «польских» всеволновых антеннах применяются усилители SWA имеющие различное усиление их вам нужно приобретать отдельно, в зависимости какая удаленность от вышки. С ориентироваться можно по предлагаемой таблице:

Обжалование постановления ГИБДД по видеофиксации

В настоящей статье мы рассмотрим ряд вопросов, касающихся проблемы обжалования постановлений ГИБДД по видеофиксации, разъясним порядок обжалования, определим круг обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Год от года на дорогах России появляется все больше различных технических средств наблюдения и контроля над дорожным движением.

Применение средств видеофиксации нарушений Правил дорожного движения РФ (ПДД РФ), позволяет эффективно бороться с нарушителями, существенно снижает уровень коррупции в органах ГИБДД.

Налицо экономический эффект от стабильных поступлений в бюджет многомиллионных сумм административных штрафов.

Однако пословица гласит: «бочку меда легко испортить ложкой дегтя».

Пресловутой «ложкой дегтя» являются постановления ГИБДД по видеофиксации, вынесенные в отношении собственников транспортных средств, которые не нарушали ПДД РФ.

Что необходимо знать при обжаловании постановления ГИБДД по фотовидеофиксации

Действующее законодательство, регламентирующее ответственность за нарушение ПДД – Кодекс РФ об административных правонарушениях (КРФ об АП) не определяет, какие виды нарушений могут быть выявлены при использовании камер фото, видео наблюдения, работающими в автоматическом режиме.

Таким образом, факт выявления нарушений ПДД РФ, камерами, работающими в автоматическом режиме, совершенных с использованием транспортных средств, является поводом к возбуждению дела об административном правонарушении (статья 28.1 КРФ об АП).

При этом протокол об административном правонарушении не составляется, а постановление по делу выносится без участия лица, привлекаемого к административной ответственности.

Копия постановления направляется в трехдневный срок со дня его вынесения в адрес собственника транспортного средства.

Участники дорожного движения, в соответствии с требованиями ПДД РФ, информируются о применении средств фото видео фиксации на соответствующих участках дорог.

Дорожные знаки и светофорные объекты, оборудованные табличкой 8.23 «Фотовидеофиксация» информируют участников дорожного движения о возможной фиксации административных правонарушений в зоне действия знаков или участке дороги.

В соответствии с изменениями в ПДД РФ, внесенными Постановлением Правительства РФ от 21.01.2013 N 20, информационная табличка «Фотовидеофиксация» применяется:

на железнодорожных переездах, оборудованных и не оборудованных шлагбаумом (1.1, 1.2);

на перекрестках, пешеходных переходах, участках дороги со светофорным регулированием (1.8);

на пешеходном переходе (1.22);

в местах дороги, куда въезд транспортным средствам запрещен (3.1);

в местах, где запрещено движение транспортных средств (3.2-3.7);

в местах, запрещающих повороты и разворот (3.18.1.,3.18.2, 3.19);

в местах, запрещенных для обгона (3.20, 3.22);

в местах с ограничением максимальной скорости движения (3.24),;

в местах с ограничениями остановки – стоянки транспортных средств (3.27 – 3.30);

на полосах дорог предназначенных для движения маршрутных транспортных средств (5.14);

в жилых зонах и зонах с ограничением стоянки транспортных средств (5.21, 5.27);

в зонах с ограничением максимальной скорости движения (5.31);

Лицам, производящим обжалование постановление ГИБДД по видеофиксации, следует знать, что наличие или отсутствие таблички 8.23 «Фотовидеофиксация» на месте выявления административного правонарушения не является обстоятельством, освобождающим от ответственности.

Поэтому водителям, управляющим транспортными средствами на перечисленных участках дорог, не следует расценивать отсутствие дополнительной таблички, как показатель отсутствия видео (фото) контроля.

Сложившаяся в настоящее время правоприменительная практика рассмотрения дел об административных правонарушениях идет по пути достаточности установления факта нарушения ПДД РФ.

Главным условием для признания лица виновным в совершении административного проступка и привлечением его к ответственности является доказанность факта совершения им правонарушения.

Порядок обжалования постановления ГИБДД по видеофиксации

Постановления по делам об административных правонарушениях, выявленных и системами видеофиксации, выносятся инспекторами по исполнению административного законодательства (ИАЗ) Центров видеофиксации подразделений ГИБДД ГУ МВД России (областных, краевых республиканских) в которые поступили материалы от соответствующих технических средств (статья 29.5 КРФ об АП).

Обжалование постановлений ГИБДД, производится путем подачи жалобы на имя руководителя Центра видеофиксации подразделения ГИБДД или в Федеральный суд в порядке, установленном законом.

Статья в помощь:

Особенности при обжаловании постановлений ГИБДД по видеофиксации

При производстве по делам об административных правонарушениях, выявленных камерами, работающими в автоматическом режиме, положения Закона о презумпции невиновности действуют с ограничительной оговоркой (примечание к статье 1.5 КРФ об АП).

Суть примечания состоит в том, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, обязано доказывать свою невиновность в совершении административного правонарушения.

В силу прямого указания Закона, к ответственности привлекается собственник или владелец транспортного средства.

Указанное лицо (собственник или владелец) может быть освобождено от административной ответственности, в порядке и на условиях, определенных в статье 2.6.1 КРФ об АП.

Для освобождения от административной ответственности за нарушения ПДД РФ, выявленные способом видео (фото) контроля, являются наличие условий:

подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении;

подтверждение данных о том, что в момент фиксации нарушения ПДД РФ, транспортное средство находилось во владении (пользовании) у другого лица, не собственника, либо выбыло из обладания последнего, вследствие противоправных действий третьих лиц.

Правильно определить юридически значимые обстоятельства, позволяющие подготовить и обосновать жалобу, представить доказательства невиновности собственника транспортного средства, с наибольшей эффективностью может специализирующийся на защите прав автомобилистов адвокат.

Многочисленные утверждения скептиков о бесперспективности обжалования постановлений ГИБДД по видеофиксации правонарушений в области безопасности дорожного движения, коренятся на почве непрофессионализма и основаны на отрицательном личном опыте.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о